Często zadawane pytania

Moja subskrypcja nie odnowiła się automatycznie! Co należy zrobić?

Jeśli subskrybujesz którykolwiek z planów, obciążenie nastąpi automatycznie w zaplanowanym dniu wpłaty złota. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu odnowienie Twojej subskrypcji nie powiedzie się, znajdziesz się w okresie prolongaty.

Podczas okresu prolongaty zachowasz bieżące korzyści i będziesz miał(a) 7 dni na zaktualizowanie swojej metody płatności. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas okresu prolongaty nie otrzymasz miesięcznej nagrody w złocie. Po pomyślnej aktualizacji metody płatności nastąpi natychmiastowe obciążenie i wpłata miesięcznej nagrody w złocie. Twoja następna planowana wpłata/rozliczenie będą nadal uwzględniały pierwotną datę subskrypcji (innymi słowy, przyjmujemy, że opłata została dokonana we właściwym terminie).

Jeśli masz problemy z opłacaniem swojej subskrypcji, w pierwszej kolejności zalecamy kontakt ze swoim bankiem / instytucją finansową. Jeśli masz kłopoty z płatnością ze względu na problem na stronie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia dotyczącego konta.

Jeśli nie będziesz w stanie pomyślnie zaktualizować swojej metody płatności, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie anulowana po zakończeniu okresu prolongaty i stracisz dostęp do wszystkich bieżących korzyści. Konieczne będzie ręczne rozpoczęcie nowej subskrypcji z nowymi zaplanowanymi datami wpłat/rozliczeń.