Często zadawane pytania

Jakie działania podjąć w przypadku konfliktu między użytkownikami?

Z wyjątkiem przypadków naruszenia warunków korzystania z usługi, Nutaku nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów między użytkownikami.