Często zadawane pytania

Jeśli zmienię swoją subskrypcję, kiedy zacznę otrzymywać nowe korzyści?

Wszelkie zmiany dokonane w subskrypcji wejdą w życie dopiero przy następnej zaplanowanej dacie wpłaty/rozliczenia. Innymi słowy, jeśli dokonano ostatnio zmiany planu subskrypcji, w tym terminie wpłacona zostanie jedynie kwota złota z nowej subskrypcji. Planowaną datę wpłaty/rozliczenia można znaleźć w sekcji „Moja obecna subskrypcja” na stronie Subskrypcja w swoim profilu.

Wszystkie pozostałe korzyści są ciągłe i wspólne dla wszystkich planów, więc będziesz je otrzymywać dopóki subskrybujesz którykolwiek z planów.