Często zadawane pytania

Jakie są różnice między planami subskrypcji?

Program subskrypcji Doładowanie Złota ma obecnie trzy różne plany, z których możesz wybrać:

  • Podstawowy
  • Plus
  • Ostateczny

Każdy plan ma inny koszt i daje subskrybentom inną ilość dodatkowego złota. Plany o wyższym koszcie zapewnią więcej dodatkowego złota w porównaniu z planami o niższych kosztach. Dodatkowo z każdym planem powiązana jest unikatowa odznaka, którą użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach profilowych.

Oprócz różnych ilości złota i odznak, nie ma innych różnic między planami subskrypcji. Wszystkie plany zapewniają te same bieżące korzyści i podlegają tym samym zasadom.